اقوام نابود شده

No image

اقوام نابود شده

شامل:

  • فهم و درک مفاهیم قرآنی با کمک هنر هفتم (فیلم)
  • با اثربخشی بسیار بالا
  • تالیف شده بر اساس آخرین یافته‌های علمی
  • به صورت آیات موضوعی مرتبط با تصاویر
  • همراه با تلاوت و ترجمه آیات مربوط

به صورت سی‌دی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:
Powered by TayaCMS