آموزش روخوانی قرآن کریم

No image

آموزش روخوانی قرآن کریم

آموزش روخوانی قرآن کریم به صورت متحرک‌سازی شده و با شیوه‌ای جذاب در 12جلسه شامل:

 • جلسه اول: الفبای زبان قرآنی
 • جلسه دوم: حرکات کوتاه
 • جلسه سوم: حرکات کشیده
 • جلسه چهارم: سکون
 • جلسه پنجم: تشدید
 • جلسه ششم: تنوین
 • جلسه هفتم: مدّ
 • جلسه هشتم: حروف ناخوانا التقاء ساکنین
 • جلسه نهم: اشباع و عدم اشباعهاء ضمیر
 • جلسه دهم: وقف
 • جلسه یازدهم: حروف مقطعه قرآن
 • جلسه دوازدهم: علائم وقف

در 2 حلقه وی‌سی‌دی (برای تمامی سنین به ویژه کودکان و نوجوانان)

این موضوعات را نیز بررسی کنید:
Powered by TayaCMS