http://www.he.ictrad.com

No image

http://www.he.ictrad.com

مطالب این سایت که به منظور انس بیشتر با آن سرچشمه حیات، تهیه شده است، به آستان مبارک حضرت مهدی (عج) تقدیم می‌شود. در این سایت گزیده‌ای است از آیات قرآن و روایت معصومین (ع) پیرامون پیشوای دوازدهم مهدی موعود (عج) و شامل:

 • زندگینامه
 • احادیث و نقل قول
 • شرایط ظهور
 • شرایط منتظر
 • مقالات
 • اشعار و قطعات ادبی
 • انسان، راه و راهنماشناسی
 • پرسش و پاسخ
 • منجی در قرآن
 • انسانسازی
 • منجی در ادیان
Powered by TayaCMS